Superbrugeruddannelsen

Alle er velkomne på superbrugeruddannelsen. Uddannelsen tager udgangspunkt i, at du kender SØM på et niveau, der svarer til SØM-uddannelsen. Uddannelsen består af en række online-webinarer, hvor vi gennemgår et emne/en case pr. gang. Webinarerne vil blive afholdt løbende frem til slutningen af 2020. På webinarerne har deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til det stof, vi har gennemgået.

Når du tilmelder dig superbrugeruddannelsen herunder, vil du løbende få besked, når der bliver afholdt nye webinarer.

Det er gratis at tilmelde sig superbrugeruddannelsen, men det kræver tilmelding. Inden hver undervisningsgang vil du modtage en mail, med et link til det online undervisningsrum.

Ved at deltage i uddannelsen vil du: 

  • Lære at supervisere kolleger, der bruger SØM.
  • Lære at kvalitetssikre kollegers SØM-beregninger.
  • Blive fortrolig med alle dele af modellen og blive i stand til at udføre supplerende beregninger af fx usikkerheden.
  • Få en teknisk og dybdegående forståelse af modellens maskinrum og regnemetoder.  
  • Erfaringsudveksle med andre superbrugere.

Det næste webinar i uddannelsen afholdes fredag d. 29. maj 2020 kl. 10-11, og temaet bliver:

SØM i praksis - med case fra Randers Kommune— for superbrugere 

På dette webinar præsenterer Mette Holst-Langberg, chefkonsulent i Randers Kommune, der illustrerer, hvordan kommunen arbejder med SØM i indsatsen for borgere i langvarig hjemløshed. Casen vedrører både praktiske elementer ved brugen af SØM, og hvordan SØM kan tilpasses den konkrete case, for eksempel ved brug af egne konsekvensestimater.

Rasmus Højbjerg Jacobsen, der er projektchef i VIVE og SØM-ekspert vil på baggrund af Mette Holst-Langbergs oplæg kommentere på casen og sammen med Mette besvare spørgsmål fra webinarets deltagere. 

Når du deltager i online-webinaret, får du mulighed for at stille spørgsmål undervejs og komme med input til fremtidige temaer. Hvis du ønsker det, har du også mulighed for efterfølgende at se kurset på uddannelsessiden, som du får adgang til ved tilmelding. Alle forrige/fremtidige superbrugerwebinarer vil blive uploadet på denne side, så det altid er muligt at se eller gense dem. 

Når du tilmelder dig uddannelsen herunder, får du altså adgang til et vidensbibliotek, der løbende opdateres, og du får mulighed for løbende at få sparring og hjælp til at bruge SØM.