Spor 2

Spor 2 giver en grundig indføring i SØM og har fokus på at gøre deltagerne i stand til at lave deres egne analyser i SØM.

Undervisningen vil introducere den nyeste version af SØM (v2.0), som vil være tilgængelig i løbet af efteråret 2018. I denne version er det muligt også at udføre beregninger på børne- og ungemålgrupper. På kurset vil du lære om både de nye målgrupper samt de hidtil indkluderede voksenmålgrupper.

 

Vi anbefaler, at du har været på spor 1, før du deltager på spor 2. 

 

Målgruppe 
Økonomimedarbejdere og fagpersoner.

Om kurset
På kurset får deltagerne kendskab til, hvordan SØM kan anvendes i praksis og får solidt kendskab til modellens beregningsramme og vidensdatabase. 

Efter kurset kan du bl.a.:

  • Indtaste egne forudsætninger om succesrate, konsekvenser og priser.
  • Regne på målgrupper, effekt, konsekvenser og priser fra SØM’s vidensdatabase. 
  • Vurdere, hvad forudsætninger og antagelser betyder for resultaterne.
  • Forstå, hvordan modellen kan anvendes i samarbejde på tværs af aktører (stat/region/kommune samt på tværs af kommunale forvaltninger).
  • Præsentere og fortolke resultater fra SØM.