Spor 1

Spor 1 giver en introduktion til SØM og har som fokus, hvordan SØM kan anvendes, fx som bidrag til et beslutningsoplæg.

Undervisningen vil introducere den nyeste version af SØM (v2.0), som vil være tilgængelig i løbet af efteråret 2018. I denne version er det muligt også at udføre beregninger på børne- og ungemålgrupper. På kurset vil du lære om både de nye målgrupper samt de hidtil indkluderede voksenmålgrupper.

 

Hvis du ønsker at deltage i både spor 1 og 2, anbefaler vi, at du booker plads på det dertilhørende spor 2-kursus. 

 

Målgruppe
Ledere, økonomimedarbejdere samt fagpersoner. Vi anbefaler, at en kommune (eller organisation) sender både ledere, økonomimedarbejdere og fagpersoner på samme kursus.

Om kurset
På kurset opnår du kendskab til SØM og viden om, hvordan resultaterne kan anvendes hensigtsmæssigt i en beslutningssituation.

Du får kendskab til baggrunden for SØM, forudsætninger og anvendelsesmuligheder, så du er opmærksom på disse, når du anvender resultaterne fra SØM som led i prioriteringer og beslutninger.

Efter kurset kan du bl.a.:

  • Forstå baggrunden for SØM og de bagvedliggende forudsætninger og anvendelsesmuligheder.
  • Bestille analyser med SØM hos kommunens brugere af SØM.
  • Inddrage resultaterne fra SØM i beslutninger.
  • Motivere kolleger til at bruge og udbrede SØM.