SØM-uddannelsen

SØM-uddannelsen giver en grundig indføring i SØM og har fokus på at gøre deltagerne i stand til at lave deres egne analyser i SØM, samt kunne anvende den som et bidrag til beslutningsoplæg.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i den seneste version af SØM. På kurset vil du dermed lære at regne på både voksen- samt børne- og ungemålgrupperne.

Målgruppe
Ledere, økonomimedarbejdere samt fagpersoner. Vi anbefaler, at en kommune (eller organisation) sender både ledere, økonomimedarbejdere og fagpersoner på samme kursus.

Om kurset
På kurset opnår du kendskab til SØM og viden om, hvordan resultaterne kan anvendes hensigtsmæssigt i en beslutningssituation.

Derudover får du kendskab til, hvordan SØM kan anvendes i praksis, og du får et solidt kendskab til modellens beregningsramme og vidensdatabase. 

Efter kurset kan du bl.a.:

  • Forstå baggrunden for SØM og de bagvedliggende forudsætninger og anvendelsesmuligheder.
  • Inddrage resultaterne fra SØM i beslutninger.
  • Indtaste egne forudsætninger om succesrate, konsekvenser og priser.
  • Regne på målgrupper, effekt, konsekvenser og priser fra SØM’s vidensdatabase. 
  • Vurdere, hvad forudsætninger og antagelser betyder for resultaterne.
  • Forstå, hvordan modellen kan anvendes i samarbejde på tværs af aktører (stat/region/kommune samt på tværs af kommunale forvaltninger).
  • Præsentere og fortolke resultater fra SØM.