SØM Uddannelse

 

Velkommen til den officielle uddannelsesside for Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Her kan du tilmelde dig kurserne og læse mere om, hvad kurserne indeholder. 

Kurserne udbydes af Incentive og VIVE for Socialstyrelsen. 

God fornøjelse!

SØM-uddannelsen

Den grundlæggende SØM-uddannelse består af to kursusdage med ca. fem ugers mellemrum.

Målgruppen for kurset er ledere, økonomimedarbejdere samt fagpersoner. Vi anbefaler, at en kommune (eller organisation) sender både økonomifaglige og socialfaglige personer på samme kursus. Når I har købt adgang til et kursus, vil I endvidere få adgang til kursusrummet, hvor I har mulighed for at kommunikere online med andre, der har været igennem SØM-uddannelsen. 

Du vil over de to kursusdage få en grundig introduktion til SØM og tankegangen bag modellen. Du lærer også, hvordan du kan bruge og fortolke modellens resultater, og hvordan du kan bruge resultaterne i beslutningsoplæg samt i den politiske beslutningsproces. 

Du vil lære, hvordan du udfører beregninger i modellen i praksis, og du får et grundigt indblik i, hvordan modellen regner, og hvordan du selv kan opstille avancerede beregninger i modellen. 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i den seneste version af SØM. På kurset vil du dermed lære at regne på både voksen- samt børne- og ungemålgrupperne. 

Superbrugeruddannelsen

Er tiltænkt dig, der ønsker at blive superbruger. Alle er velkomne på superbrugeruddannelsen. Uddannelsen tager udgangspunkt i, at du kender SØM på et niveau, der svarer til SØM-uddannelsen. Sporet er bygget op om en række online-webinarer.  

Om modellen

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der kan styrke beslutningsgrundlaget og sætte fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser. 

SOeM-skaerm-form.png

Nyhedsbrev

Vil du holde dig opdateret om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM?

Socialstyrelsen udsender 4-8 gange årligt et nyhedsbrev om SØM. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.  

Foldere,publikationer.jpg