SØM Uddannelse

Velkommen til den officielle uddannelsesside for Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Her kan du tilmelde dig kurserne og læse mere om, hvad kurserne indeholder. 

Kurserne udbydes af Incentive og VIVE for Socialstyrelsen. 

God fornøjelse!

SØM-uddannelsen

SØM-uddannelsen er bygget op af 3 spor. 

Vi har tilrettelagt kursussporene, så du kan tage spor 1 og første dag på spor 2 samme sted over to sammenhængende dage. Vi anbefaler derfor, at alle, der ønsker selv at udføre beregninger i modellen, melder sig til både spor 1 og spor 2. Det er muligt at booke overnatning på kursuslokationen i forbindelse med de to kursusdage. Vi opfordrer til, at alle deltagere fra en kommune i så høj grad som muligt deltager på samme kursus, for på den måde at skabe et fælles grundlag og fælleskab omkring SØM.

Undervisningen vil introducere den nyeste version af SØM (v2.0), som vil være tilgængelig i løbet af efteråret 2018. I denne version er det muligt også at udføre beregninger på børne- og ungemålgrupper. På kurset vil du lære om både de nye målgrupper samt de hidtil indkluderede voksenmålgrupper.

 

Der udbydes kurser hvert halvår frem til efteråret 2020. 

 

Spor 1
Målgruppen for spor 1-kurset er kommunale beslutningstagere og fagpersoner (både socialfaglige og økonomimedarbejdere), og sekundært øvrige aktører med interesse i socialøkonomi. 

På spor 1 får du en grundig introduktion til SØM og tankegangen bag modellen. Du lærer også, hvordan du kan bruge og fortolke modellens resultater, og hvordan du kan bruge resultaterne i beslutningsoplæg samt i den politiske beslutningsproces. 

 

Spor 2
Spor 2 er primært tiltænkt deltagere fra kommuner der selvstændigt udfører økonomiske evalueringer af sociale indsatser, og sekundært personer, der udfører analyser på vegne af andre. Spor 2 består af to kursusdage, den ene i direkte forlængelse af spor 1, og den anden ca. fem uger senere.

Du lærer, hvordan du udfører beregninger i modellen i praksis, og du får et grundigt indblik i, hvordan modellen regner, og hvordan du selv kan opstille avancerede beregninger i modellen. 

 

Spor 3
Er tiltænkt medarbejderen, der ønsker at være superbruger. Du vil blive i stand til at undervise andre i brugen af modellen og hjælpe med at udbrede modellen i din organisation. Sporet er bygget op om en række online-webinarer. Det udbydes første gang i foråret 2019. 

Om modellen

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der kan styrke beslutningsgrundlaget og sætte fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser. 

SOeM-skaerm-form.png

Nyhedsbrev

Vil du holde dig opdateret om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM?

Socialstyrelsen udsender 4-8 gange årligt et nyhedsbrev om SØM. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.  

Foldere,publikationer.jpg